این تصویرو از لحظات پایانی قسمت نهم، فصل سوم حمله به تایتان ها بریدم. بله شما اینجا تصویر کِنی آکرمنو مشاهده می کنین که خیلی داغونه و اگر شما این قسمت رو دیده باشین می دونین که صورتش به تازگی سوخته یه سوختگی بزرگ تا گردنش که انگار نواحی زیر یقشو هم شامل میشه. حالا کنی جان! قربونت برم کی وقت کردی پیرهنتو عوض کنی که یقت بعد یه انفجار اینهمه تمیزه!گردنتم که سوخته ولی ماشالله یقت از جنس آهنه انگار:|


(اینم تصویر کنی در قسمت هشتم، قبل از انفجار)

واقعا برای من سواله که آیا کنی لباسشو عوض کرده یا نه؟