آهنگ Pray از Sam Smith رُ همین الان داشتم گوش می کردم؛ خیلی قشنگ بود هم متنش، هم توانایی خواننده. همه عالی:)
میتونین از (⌐_) گوش کنین.

Oh, I’m gonna pray, I’m gonna pray, I’m gonna pray
Pray for a glimmer of hope
Maybe I’ll pray, pray, maybe I’ll pray
I’ve never believed in you, no, but I’m gonna pray