با اجازه ی بزرگترا امروز وبلاگم ۳۶۵ روزه و به عبارت دیگه یک ساله شد و صرفا محض اطلاعتون هیچ حس خاصی ندارمT_T

به شدتِ خاصی اتفاقی دقیقا امروز این بخشو به لباس دوست عزیزم سنجاق کردم.در توضیح بخش بی خانمانان می تونم بگم که از شخصیت حشره ها و موجودات کوچیک خوشم نمیاد ولی ظرافت ظاهریشونو دوست دارم.