همه دارن از پارازیت شکایت می کنن ولی می دونین چیه؟ پارازیت به خونه ی ما دسترسی نداره! یوهاهاهاها

همکلاسی معتاد به تلگرامم در حال نالست و در فکر زدن رگش به سر می بره نمی دونه من به تلگرامم دسترسی دارم! یوهاهاهاها(هرچند که خودم تلگرام ندارم:| )

بدون فیلتر شکن تشریف شیکمو ول میدم تو شبکه های مجازی! یوهاهاهاها

ولی می دونین چیه کند شدن اینترنتِ مرغ بر قلمرو من هم اندکی تاثیر گذاشت :(