شباهت بین اساطیر ملت ها بسیار شگفت انگیزه و هرچقدر اطلاعات شخص در این زمینه بالاتر میره متوجه شباهت های بیشتری میشه.

یونان:اطلس

اطلس یکی از تیتان های نسل دوم و همینطور پسرعموی زئوس(بزرگترین ایزد المپ نشین) و برادر پرومتئوس(کسی که آتش را از خدایان المپ دزدید و برای انسان ها آورد) است.او به علت جنگ با خدایان محکوم به حمل کردن آسمان شد در آنجا که فلک به زمین می پیوندد.

مصر:گب و نوت

گب(ایزد زمین خشک) و نوت(ایزد آسمان) دو فرزند شو(ایزد هوای خشک) و تفنوت(ایزدبانوی هوای مرطوب) بودند که عاشق یکدیگر شده و باهم ازدواج کردندو نوت برروی گب قرار گرفت.در روایتی شو به این دو حسادت کرده و به همین دلیل گب را زیر پاهایش و نوت را با دستانش دربالای سر نگه داشت و آندو را از هم جدا کرد. هرچند در روایت دیگری گفته شده شو اینکار را به دستور رع(خدای آفتاب) انجام داده است.

با این وصف به نظر می رسد اساطیر مصر در توجیه پدیده ها دقیق تر است البته باید مطالعات بیشتری انجام داد.