همین الان دارم قسمت ۸ سریال باران عشقو می بینم( کی دراما) تنها دلیلی که دارم به نگاه کردن ادامه میدن حروم نکردن اینترنته:| چند قسمتشم پریدم که مربوط به زمان گذشتست و دارم بدترین کیفیت ممکنشو نگاه می کنم که حداقل استفاده ی ممکنُ از اینترنتو کرده باشم. دارم ادامه میدم فقط به خاطر آویز گوش شخصیت اول مرد! نمی دونم چرا! این جانب عاشق جمجمه است ولی مامان جمجه روی لباس و گوش و دیوار bigcat دوست نه! پس من هیچوقت اینارو نداشتم حتی با وجود اینکه مشقامو خوب نوشتم╭╮

Image result for rain love k drama


پ.ن: وسایلتونُ به بچه های نازی که به وسیله ها احترام نمی زارن ندین. نابود شدم! همین_