تقریبا اولین بارمه که اومدم تهران و شروعش خیلی عجیب بود به این شکل که ما ماشینو فک کنم تو آزادی نگه داشتیم و داییم پیاده شد یکم راه بره بعد یه ماشین با دو پسر جوون نگه داشت و پیشنهاد فروش 5تا شلوار دزدی زیر قیمت داد!حالا منم فکر می کردم که دارن آدرس می پرسن!