به شکل عجیبی از شخصی منفور برای روز دختر کادو دریافت کرده و مدتی خجالت زده بابت کندن کاکل هایش در ایام عید درخود فرو رفتم و سپس پس از چندی تامل یه استیکر انیمه ای روانش ساختم.
خداوند متعال گناهانم را ببخشاید ولی تمام فحش هایی که او را دادم تمام و کمال حقش بود و یادش باشد که با همان فحش های بنده اینچنین عاقل و بالغ گشت!

خداوند متعال به من اندکی نیروی دروغگویی به والدین عطا نکرد و بنده همچنان در مقابل پدر ضایع شده و دچار افت فشارحاد می شوم و در عین حال خداوند را شکر می گویم که در حال دیدن انیمه ی !btooom لو نرفته و حیثیتمان حفظ گشت.

خداوند شما را گرفتار مصدومیت های تابستانی نکند که درد سنگینی است برای شانه های نحیفتان. ما قوی نبودیم اما گرفتار گشتیم هرچند که گله ای ندارم و این مرام ما خانه نشین هاست.