Image result for ‫حادثه ی سانچی‬‎

امسال ایرانی های زیادی عزادار شدن. هرچند که گوش های ناشنوا صدای شیون خانواده هارو نشنیدن. ۳۲تا ایرانی، ۳۲تا انسان، صدای فریاد ۳۲ تا خانواده.
واقعا ای کاش ساعت دنیا منجمد می شد و ما هموطنای بیشتریو اینطور از دست نمی دادیم از ادامه این سال می ترسم، از شروع سال بعد هم می ترسم. خاک ایران دیگه جا برای جسدای بیشتر نداره. 
امروز تو بازار ایران تخم مرغ که هیچ ادامس شیکم از جون آدمیزاد گرون تره!