چند درصد از مردم وقتی کاریو انجام میدن در لحظه به نتایج ممکن عملشون فکر می کنن؟

اونها مرتکب اشتباهاتی می شن که فقط با کمی فکر کردن می شد از وقوعش جلوگیری کرد. مشکل این هست که ما فکر نمی کنیم چون معمولا به خودمون ، شرایطی که توش قرار داریم، کاری که داریم انجام  میدیم و حرفی که می زنیم اگاهی نداریم. ما خوب گوش نمی کنیم و خوب هم نمی بینم. 

.

.

.

دقیقا چطور میشه که ادم برای اولین بار یکیو تو خیابون ببینه و تصمیم بگیره که باید بهش شماره بده؟ این عمل میشه گفت حماقت محضه! فکر می کردم این کارا دیگه خز شده نگو هنوز هم پرکاربرده!

.

.

.

مردی به نام اوه، حقیقتا خیلی وقت بود که رمانی به این اندازه دلنشین نخونده بودم .