BIGCAT اسم مستعاری هست که همیشه ازش استفاده می کنم.
من عاشق گربه ها نیستم ولی خیلی دوستشون دارم! این نوعی از عشقه که شما بهش اعتراف نمی کنین.
اینجانب یه نوجوان با ژانر ایران است (دغدغه های نوجوون های ایرانی را دارد) یا شایدم اینطور نیستT_Tپ.ن: در قدیم مردم هنگام احوالپرسی می‌گفتند "از درستی تو؟" به معنی: آیا حالت خوب است سلامت و تن درستی تو؟。◕‿◕。