BIGCAT اسم مستعاری هست که همیشه ازش استفاده می کنم.

من یه نوجوان با ژانر ایران هستم (دغدغه های نوجوون های ایرانیو دارم) یا شایدم اینطور نیستT_T 
به هرحال این جمله به نظرم یه اختراع باحاله پس هروقت بتونم ازش استفاده می کنم!