۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۷ ثبت شده است

From Eden - Hozier

Related image

  


Babe
There's something tragic about you
Something so magic about you
Don't you agree
Babe
There's something lonesome about you
Something so wholesome about you
Get closer to me
.
.
.

I slithered here from Eden
Just to hide outside your door

  • big cat
  • شنبه ۲۷ بهمن ۹۷

بر روی کاغذهای قلم خورده پروانه نمی نشیند.

روح بشر به یک صفحه ی خط خطی شده می ماند. زشتی این نقشها در کمبود زیبایی و معنا نیست،نه! این نقشها زشتند چون هیچوقت نمی فهمی طرح زیرشان کریه بود یا زیبا؟ یا شاید هم هیچ نبود؟ هیچوقت نمی فهمی سیاه بود یا سفید؟ فقط می دانی خط خطی شده ای و راه برگشتی نیست.

  • big cat
  • يكشنبه ۱۴ بهمن ۹۷